Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciecha Grali na wykonanie dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na działkach nr ew. 482/1 i 482/2 ul. Chmielna w Woli Zaradzyńskiej gm. Ksawerów oraz odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z połaci dachowych do ziemi za pośrednictwem ww. studni chłonnych.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zian.) w dniu 08.06.2011r. o godz. 9.00 zostaną przeprowadzone oględziny na działkach nr ew. 482/1 i 482/2 w Woli Zaradzyńskiej w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 24 2011 - wykonanie dwóch studni chłonnych na działkach nr ew. 482/1 i 482/2 w Woli Zaradzyńskiej oraz odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:06.06.2011 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:06.06.2011 13:38