Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Lutomiersk postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Szydłów gm. Lutomiersk pow. pabianicki na potrzeby wodociągu gminnego, odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego i wykonywanie wylotu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego i wykonanie wylotu wód popłucznych do rowu w miejscowości Szydłów.
W siedzibie tut Wydziału można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 22.06.2011r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 25 2011 - pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Szydłów oraz odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:20.06.2011 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:20.06.2011 14:46