Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PP. Renaty i Tomasza Trelińskich na:
1. wykonanie stawu Nr 1 na działcenr ew. 552/2 w Rydzynach,
2. rozbudowę stawu nr 2 na działce nr ew. 552/1 w Rydzynach,
3. pobór wody z rowu melioracyjnego R-4 na potrzeby stawów,
4. odprowadzenie wody ze stawów do rowu melioracyjnego R-4
5. przebudowa rowu melioracyjnego R-4 w następujący sposób:
 - w km 1+003 poprzez zamontowanie wylotu o śr 300 mm,
 - w km 0+978 poprzez zamontowanie wylotu o śr 300 mm,
 - w km 0+967 poprzez zamontowanie wylotu o śr. 300 mm,
 - w km 0+947 poprzez zamontowanie wylotu o śr 300 mm,
6. rozbiórkę końcówek sączków o śr 5 cm w dziale drenarskim 41a na działce nr ew. 552/2 w Rydzynach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 04.07.2011r. o godz. 12 zostana przeprowadzone oględziny na działkach nr ew. 552/1 i 552/2 w Rydzynach w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 27 - wykonanie stawów na działkach nr ew. 552/1 i 552/2 w Rydzynach gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:28.06.2011 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:28.06.2011 08:16