Zgodnie z art. 127 ust. 6, ust. 7a ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. - kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Lesnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie na pobór wody z rzeki Ner do nawodnień użytków zielonych o powierzchni 151 ha na terenie Gospodarstwa Rolnego w Puczniewie zlokalizowanego na działkach nr ew. 190, 187, 185, 209, 206, 207, 195, z trzech ujęć wody: ujęcie nr 1 - prawe przy jazie w km 73+862 rzeki Ner, ujęcie nr 2 - lewe przy jazie w km 73+865 rzeki Ner, ujęcie nr 3 - lewe w km 74+388 rzeki Ner oraz zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą na jazie żelbetowym rzeki Ner w km 73+850 dla celów MEW i nawodnień użytków zielonych Gospodarstwa Rolnego w Puczniewie.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 19.07.2011r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie, przy udziale stron postępowania rozpocznie sie na jazie w Puczniewie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6341 29 - pobór wody z rzeki Ner do nawodnień użytków zielonych na terenie Gospodarstwa Rolnego w Puczniewie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.07.2011 16:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.07.2011 16:18