Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ksawerów na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowy rowu RN-58 w hm 4+84, 4+86, 4+90 poprzez zamontowanie trzech wylotów o śr. 100 mm oraz szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Modrej w Ksawerowie projektowanymi wylotami do ziemi za pomocą rowu RN-58.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póxn. zmian.) w dniu 26.07.2011r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na ulicy Modrej w Ksawerowie w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 30 - odwodnienie ulicy Modrej w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:20.07.2011 15:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:20.07.2011 15:56