Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Panianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Aleksandra Nowaka na wykonanie urządzeń wodnych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Nowej tj.:
1. przebudowę rowu R-A w hm 17+64 poprzez zamontowanie wylotu o śr. 125 mm,
2. rozbiórkę urządzeń drenarskich na działkach nr ew. 49/1, 49/3, 49/2,
oraz szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód gruntowych z działki nr ew. 49/3 projektowanym wylotem do rowu R-A.
osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 05.08.2011r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 49/3 w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 33 - wykonanie urządzeń wodnych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Nowej na działkach nr ew. 49/1, 49/3, 49/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:20.07.2011 16:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:20.07.2011 16:05