Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.067.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o. RYMANOWSKIE DOMY na wykonanie urządzeń wodnych w Konstantynowie Łózkim przy ul. Kolejowej 2 na działce nr ew. 79/3 w następujący sposób:
1. przebudowę rowu RN-17 poprzez zamontowanie :
 - wylotu W-1 o śr. 400 mm w km 0+287
 - wylotu W-2 o śr. 160 mm w km 0+281
 - wylotu W-3 o śr. 160 mm w km 0+277
 - wylotu W-4 o śr. 160 mm w km 0+275
 - wylotu W-5 o śr. 200 mm w km 0+275
2. przebudowę rowu przydrożnego w ulicy 1-go Maja poprzez zamontowanie drenażu z ujściem do rowu RN-17 o śr. 400 mm i długości L=138 m,
oraz szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód gruntowych z działki nr 79/3 oraz ulicy 1-go Maja projektowanymi wylotami do rowu RN-17.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 21.07.2011r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 79/3 w celu odniesienia sie do wniosku. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 31 wykonanie urządzeń wodnych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej 2 na działce nr ew. 79/3
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:20.07.2011 16:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:20.07.2011 16:16