Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotu o śr. 500 w prawej skarpie rzeki Jesionki w km 9+585 wraz z umocnieniami skarpy i dna rzeki płytami betonowymi typu Yomb 75x100x12,5 oraz odprowadzenie ścieków deszczowych z ulic Osiedlowej, Spokojnej, Spacerowej, Granicznej, Krzywej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie do rzeki Jesionki w km 9+585 projektowanym wylotem.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi, w siedzibie tut. Wydziału.
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 26.07.2011r. o godz. 12 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 232 w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 34 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulic Osiedlowej, Spokojnej, Spacerowej, granicznej, Krzywej, Łąkowej i Armii krajowej w Dłutowie do rzeki Jesionki w km 9+585.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:28.07.2011 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:28.07.2011 10:06