Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Michała Majewskiego na wykonanie urządzeń wodnych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego, obręb K-14 tj.: przebudowę rowu melioracyjnego R-B od hm 0+81 do hm 0+96,5 na działce nr ew. 62/4 poprzez zamontowanie rurociągu o śr. 600 mm i L=15,5 m wraz ze studzienką kontrolną o śr. 1000 mm.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zmian.) w dniu 23.08.2011r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na ww. działce w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 36 przebudowa rowu melioracyjnego R-B na działce nr ew. 62/4 w Konstantynowie ul. Słowackiego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:11.08.2011 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:11.08.2011 09:11