Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o. MARKIEWICZ na wykonanie urządzeń wodnych w Dobroniu przy  ul. Wrocławskiej 3a, działka nr ew. 237/1 obejmujących system komór drenażowych SC-740 firmy EKOBUDEX - 25 szt. o wymiarach 2,17 x 1,30 x 0,76 każda, ułożonych w czterech rzędach oraz odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku handlowego oraz parkingów do ziemi za pomocą projektowanych komór drenażowych.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 31.08.2011r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na ww. działce w celu odniesienia się do wniosku. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 39 - wykonanie urządzeń wodnych w Dobroniu działka nr ew. 237/1 ul. Wrozławska 3a oraz odprowadzanie scieków opadowych i roztopowych do ziemi
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:29.08.2011 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:29.08.2011 09:28