Pabianice, dnia 30 września 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości zabudowanych położonych w Pabianicach przy ul. przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29, 27, przy ul. Kazimierza 10, 12, 14


W dniu 27 września 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Pabianicach w obrębie P-13: objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00001374/6 przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29 oznaczonej jako działki nr 112/20, nr 112/33, nr 112/22, nr 112/24, nr 112/26, nr 112/29, nr 112/10, nr 112/5, przy ul. Kazimierza 10, 12, 14 oznaczonej jako działki nr 112/7, nr 112/8, nr 112/16, nr 112/17, nr 112/18 o łącznej powierzchni 1,2001 ha oraz objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00028443/6 położonej przy ul. Piotra Skargi 27, oznaczonej jako działka nr 112/31 o pow. 0,0405 ha, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego:
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
Cena wywoławcza – 3 170 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).


Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29, 27, przy ul. Kazimierza 10,12,14
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:30.09.2011 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:30.09.2011 13:01