ZAWIADOMIENIE

           Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia właścicieli działek sąsiednich, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 390/2011 z dnia 30.09.2011 r., wydanej przez Starostę Pabianickiego dla: Gminy Konstantynów Łódzki z siedzibą: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska nr 2, dotyczącej pozwolenia na budowę i modernizację ulicy Kościelnej ( od rzeki Łódki do ulicy Cegielnianej) polegającą na budowie układu drogowego, przebudowie i budowie: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi oraz przebudowie sieci gazowej i oświetlenia ulicy - II etap, na terenie działek nr ewid. 81,66/2, 69, 85/1, 85/2, 86/17, 86/25 i 90/54, obręb K-18 i K-19 w Konstantynowie Łódzkim.

            W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 pok. Nr 14, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-16; wtorek 9-17; piątek 8-15.

 

 

Konstantynów Łódzki, dnia 04.10.2011 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja pozwolenia na budowę i modernizację ulicy Kościelnej (odcinek od rzeki Łódzkiej do ulicy Cegielnianej) w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:12.10.2011 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:12.10.2011 10:29