Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla P. Teresy Kacperskiej, P. Józefa  Kacperskiego i P. Rafała Kacperskiego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację wyrobisk nr 3 i 4 oraz częściowo nr 2 wraz z ukształtowaniem w obrysie wyrobiska nr 2 nowego stawu na działkach nr ew. 132/4 i 90/42 w obrębie K-19 w Konstantynowie Łódzkim oraz szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wody z wyrobisk nr 2, 3, 4, do wyrobiska nr 1 zlokalizowanego na działkach 90/40, 90/42 w obrębie K-19 w Konstantynowie Łódzkim.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 19.10.2011r. w godz. od 10 - 11 zostana przeprowadzone oględziny na ww. działkach w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 46 2011 - likwidacja wyrobisk na działkach nr ew. 132/4 i 90/42 w Konstantynowie Łódzkim obr. K-19
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:12.10.2011 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:12.10.2011 15:30