Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z poźn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla - AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 na odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskich urządzeń kanalizacyjnych z Zakładu Aflofarm Farmacja Polska w Pabianicach ul. Partyzancka 133/151.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 08.11.2011r. o godz. 12 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie ww. Zakładu w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 48 - odprowadzanie scieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej z Zakładu Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:31.10.2011 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:31.10.2011 11:26