Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.01r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ujęciem ujmującym utwory wodonośne czwartorzędu na potrzeby technologiczne zakładu, odprowadzenie wód opadowych do ziemi za pomocą rowu melioracyjnego.
W siedzibie tut. Wydziału mozna zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 23.11.2011r.
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1  KPA (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) w dniu 9 listopada 2011r. o godz. 11.30 zostana przeprowadzone oględziny na terenie ww. ujęcia w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 43 - pobór wód podziemnych na potrzeby technologiczne Zakładu ZPH "Zarębski"w Ksawerowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:08.11.2011 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:08.11.2011 08:35