ZAWIADOMIENIE

          Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia właścicieli działek sąsiednich, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 445/2011 z dnia 16.11.2011 r., wydanej przez Starostę Pabianickiego dla: COKO-WERK Polska Sp. z o. o., dotyczącej pozwolenia na budowę hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowo – socjalnym, zbiornika retencyjnego, instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej wraz z oświetleniem, budowy zjazdu oraz układu drogowego i placów z miejscami postojowymi, na terenie działek nr ewid. 94/6, 94/8, 87/6 obręb K - 18 przy ul. Langiewicza nr 52 w Konstantynowie Łódzkim.

           W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 pok. Nr 14, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-16; wtorek 9-17; piątek 8-15.

 

 

Konstantynów Łódzki, dnia 16.11.2011 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym przy ul. Langiewicza 52 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:16.11.2011 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:16.11.2011 14:59