Pabianice, dnia 22 listopada 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU
dot. działki nr 130/3, położonej w gm. Lutomiersk
 we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4

W dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w gm. Lutomiersk, we wsi Wrząca przy ul. Wiejskiej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130/3 o pow. 0,4000 ha, w obrębie 27 Wrząca, objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00052423/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 96 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych ) plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 130/3, położonej w gm. Lutomiersk, we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:22.11.2011 08:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Jakubowski
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:22.11.2011 08:08