Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Wrzącej w km 0+436 na terenie Selezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego "DON BOSCO" przy ulicy Kilińskiego 2 w Lutomiersku.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 89 par. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z poźn. zmian.), wzywa się strony postępowania do udziału w rozprawy administracyjnej, która odbędzie się w dniu 12.12.2011r. o godz. 9.30 w Lutomiersku przy ul. Kilińskiego 2.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 52 - pietrzenia i retencjonowanie wód rzeki Wrzącej w km 0+436 na terenie Selezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego "DON BOSCO" w Lutomiersku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:28.11.2011 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:28.11.2011 14:32