Pabianice, dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU
dot. działki nr 127, położonej w Konstantynowie Łodzkim
  przy ul. Srebrzyńskiej 37

W dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Srebrzyńskiej 37, w obrębie K-15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127 o pow. 0,5192 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00049382/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Do uczestnicta w przetargu zostały dopuszczone dwie osoby. 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 410 000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 414 100,00 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy sto złotych 00/100).
Nabywcami w/w nieruchomości są Andrzej Sawicki i Bożena Sawicka. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 127, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Srebrzyńskiej 37
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:30.11.2011 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Jakubowski
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:30.11.2011 08:28