Na podstawie art. 61 par. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem z dnia 29 listopada 2011r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Włokienniczego BILIŃSKI Sp. J. mieszczącego się w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Mickiewicza 29.
W związku z powyższym na podstawie art. 79 par. 1 Kpa informujemy, że w dniu 19 grudnia 2011r. w godzinach 10.00 - 14.00 na terenie Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI Sp. J. w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Mickiewicza 29 zostaną przeprowadzone oględziny w zakresie złożonego wniosku.
Zgodnie z art 218 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmian.) oraz w nawiazaniu do art 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 29 i 30 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmian.) Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje, iż osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie do dnia 30.12.2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 Wydział Ochrony Środowiska bud. A pok. 5.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 622.1.1.2011 w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI Sp. J. mieszczącego się w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Mickiewicza 29
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.12.2011 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:14.12.2011 14:59