Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z póxn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Łódź z siedzibą w łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 na:
1. odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Olechówki w km 9+717 kolektorem deszczowym 2,60 x 1,60 m poprzez oczyszczalnię wód deszczowych "Młynek" - wylot prawobrzeżny nr 66,
2. odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Gadki w km 1+330 kanałem deszczowym d=0,50 m na wysokości ul. Promowej - wylot lewobrzezny nr 112.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 22.12.2011r. o godz. 9 zostaną przeprowadzone oględziny w terenie w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie rozpocznie się na ul. Promowej w Łodzi przy wylocie nr 112.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 54, 6341 55 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Olechówki i rzeki Gadki w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:14.12.2011 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:14.12.2011 14:44