Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "ANKOR" gm. Dobroń postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych jedną studnią ujmującą utwory wodonośne czwartorzędu na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe zakładu oraz potrzeby bytowe mieszkańców domu - rodziny właściciela zakładu.
W siedzibie tut. Wydziału można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 10.01.2012r.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 Kpa par. 1 w dniu 9 stycznia 2012 o godz. 9.15 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie ww. ujęcia w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 56 pobór wód podziemnychdla Zakładu ANKOR Róża 9 gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:30.12.2011 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:30.12.2011 10:58