Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Ewa i Brat s.c. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 153 na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskich urządzeń kanalizacyjnych z myjni samochodowej bezobsługowej wraz z zakładem diagnostycznym w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkij 153.
 Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 10.01.2012r. o godz. 9 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie ww. zakładu w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 49 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do miejskich urządzeń kanalizacji z myjni samochodowej wraz z zakładem diagnostycznym w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 153
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:30.12.2011 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:30.12.2011 11:14