Zgodnie z art. 127 ust. 6 ust. 7a ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Grabi w km 35+650 za pomocą jazu we wsi Barycz gm. Dobroń do celów poboru wody do nawodnień użytków zielonych o pow. 48 ha.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w tereminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 16.01.2012r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone ogledziny w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 6341 47 - pietrzenie wód rzeki Grabi w km 35+650 we wsi Barycz
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:30.12.2011 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:30.12.2011 11:28