Informacja

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 z późniejszymi zmianami), Starostwo
Powiatowe w Pabianicach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji pozwolenia na budowę z dnia 10.03.2005 r. znak: AB.7351-54/05 dla Gminy Łódź

zbiornika biogazu z włączeniem go do sieci gazu pofermentacyjnego, wewnętrznej linii
zasilającej energetycznej wraz z drogami dojazdowymi dz. nr ewid. 107/2, 107/3, 108/1,
108/6, 109/1, 536/1, 536/2 w Okołowicach gm. Pabianice na terenie Grupowej Oczyszczalni
Łódzka Aglomeracja Miejska ul. Sanitariuszek 66, 03-469 Łódź - według załączonego projektu
budowlanego.

Pabianice, dnia 10.03.2005 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pozwolenie na budowę GOŚ Łódź
Podmiot udostępniający informację:95-200, ul.Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Witold Klocek
Data publikacji:18.03.2005 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Witold Klocek
Data aktualizacji:18.03.2005 14:48