Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Bartosiaka właściciela Farbiarni Andrzej Bartosiak z  siedzibą głównąw Łodzi ul. Łąkowa 7A postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitrarnej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Farbiarni - Zakładu w Konstantynowie Łodzkim przy ul. Browarnej 27.
W siedzibie tut. Wdziału mozna zapoznać sie z dokumentami oraz wnieść uwagi w spraiwe do dnia 10.05.2012r.
Jednocześnie informuję że na podstawie art. 79 par. 1 Kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zmian.) w dniu 9 maja 2012r. o godz. 10.00 zostana przeprowadzone ogledziny na terenie farniarni w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 13 - odprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe z terenu Farbiarni - zakładu w Konstantynowie Ł. ul. Browarna 27
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:27.04.2012 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:27.04.2012 14:58