Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 - tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach na szczególne korzystanie z wód obejmujące:
1. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni alejki zlokalizowanej najbliżej ogrodzenia z cmentarzem katolickim do rzeki Pabianki w km 1+125 wylotem W1 o śr. 250,
2. odprowadzenie mieszaniny ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg alejek i placyków o nawierzchni utwardzonej z wodami odpływającymi z wpustów typu ulicznego z osadnikiem zlokalizowanym przy punktach czerpalnych wody do rzeki Pabianki w km 1+250 wylotem W3 o śr. 500,
3. odprowadzenie wód gruntowych zebranych siecią drenarską dwoma wylotami do rzeki Pabianki:
- w km 1+200 wylotem W2 o śr. 150,
- w km 1+295 wylotem W4 o śr. 200
4. długotrwałe obnizenie zwierciadła wód gruntowych
Osoby zainteresowane w sprawie w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian) w dniu 31.05.2012r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie Cmentarza Komunalnego w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59 w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 16 - odprowadzenie ścieków opadowych i wód gruntowych z terenu Cmentarza omunalnego w Pabianicach do rzeki Pabianki
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:23.05.2012 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:23.05.2012 11:19