Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 - tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg i Transportu na wykonanie urządzenia wodnego tj. przejścia kablem telekomunikacyjnym w rurze osłonowej nad korytem rzeki Bałutki na działce nr ew. 86 obręb  B-44 w Łodzi.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręcznia zawiadomienie w tut. Wydziale.
jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 11.07.2012r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone na działce nr ew. 86/14 obręb B-44 w Łodzi w celu odniesienia się do wniosku. spotkanie odbędzie się w Łodzi na moście w ciagu ulicy Wielkopolskiej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 21 2012 - przejście kablem telekomunikacyjnym w ryrze osłonowej nad korytem rzeki Bałutki na działce nr ew. 86/14 obręb B-44 w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:02.07.2012 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:02.07.2012 09:43