Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Bogusławy i Marka Bartniaków na legalizację urządzenia wodnego polegającą na przykryciu rowu melioracyjnego R-J2 na terenie działek nr ew. 37 i 38 obr. K-10 przy ul. Polnej w Konstantynowie Łózkim.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale .
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 9.07.2012r. o godz. 8.30 zostana przeprowadzone oględziny na działkach nr ew. 37 i 38 obr. K-10 w Konstantynowie Łódzkim w celu odniesienia sie do wniosku. spotkanie odbedzie się w Konstantynowie Łózkim przy ul. Polnej 32.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 23 - legalizacja urządzenia wodnego na działkach nr ew. 37 i 38 obr. K-10 przy ul. Polnej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:10.07.2012 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:10.07.2012 08:23