Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach na piętrzenie i pobór wód na potrzeby stawów nr 1 i 2 w miejscowości Zofiówka na działce nr ew. 58 gm. Lutomiersk.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłozona dokumentacją oraz wnieść uwagi do tut. Wydziału w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 31.07.2012r. o godz. 10.00 zostana przeprowadzone ogledziny na działce nr ew. 58 w Zofiówce gm. Lutomiersk w celu odniesienia sie do wniosku.
Spotkanie rozpocznie się na drodze powiatowej Lutomiersk - Jerwonice przy wejściu na stawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 27 - pietrzenie i pobór wód na potrzeby stawów w Zofiowce gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:17.07.2012 16:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:17.07.2012 16:32