Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Łukasza Janeczek na przebudowę rowu melioracyjnego R-17 poprzez zamontowanie rurociągu drenarskiego o śr. 10 cm w granicy działek nr ew. 234/2, 230/2, 231 w Dłutowie Poduchownym gm. Dłutów wraz z wykonaniem wylotu drenarskiego o śr. 10 cm w prawej skarpie rzeki Jesionki w km 9+530.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 4.09.2012r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone ogledziny na działkach nr ew. 234/2, 230/2, 231 w Dłutowie Poduchownym gm. Dłutów w celu odniesieniu się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 30 - przebudowa rowu melioracyjnego R-17 w Dłutowie Poduchownym
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:31.08.2012 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:31.08.2012 14:28