Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Pabianice na:
1. wykonanie urządzeń wodnychtj.:
- dwóch zbieraczy o śr 10 cm PCW o długości łacznej L=149 mb wraz ze studzienkami drenarską typu S-1 D-400 zlokalizowanych na działkach nr ew. 53/4, 53/42, 53/8, 53/47, 53/24, 53/49, 53/26, 53/51, 53/28, 53/30, obr. P-13 w Pabianicach,
- wylotu drenarskiego typu W-1 o śr 15,0 cm w prawej skarpie rzeki Dobrzynki w km 6+849 w Pabianicach,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 53/4, 53/8, 53/24, 53/26, 53/28, 53/30, 53/40, 53/41, 53/42, 53/43, 53/47, 53/49, 53/51 obr. P-13 w Pabianicach (slejka żwirowa na Bulwarach) projektowanym wylotem do rzeki Dobrzynki w km 6+843.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożnoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 zz 2000r. z późn. zmian.) w dniu 28.08.2012r. zostana przeprowadzone oględziny na ww. działkach w Pabianicach (alejka żwirowa na Bulwarach) w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 33 - wykonanie dwóch zbieraczy wraz z wylotem drenarskim celem odprowadzenia wód deszczowych z alejki żwirowej na Bulwarach do rzeki Dobrzynki w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:03.09.2012 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:03.09.2012 11:06