Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach zwrócił się z prośbą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o uzgadnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o uzgodnienie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.10.2012 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.10.2012 12:44