Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścików z oczyszczalni przy Placówce Opiekuńczo - Wycjowawczej w Porszewicach na działce nr ew. 128/2 do rowu melioracyjnego R-8/S w km 0+800.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r z póxn. zmian.) w dniu 19.10.2012r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie Placówki w celu iodniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 37 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszsczalni do rowu R-8/Ś z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Porszewicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.10.2012 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.10.2012 10:03