Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Krystyny i Tadeusza Dłubak na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w Pabianicach przy ul. Siennej 21A obejmujących:
    - zbiornik retencyjny o powierzchni F=30,0 m2 na działce nr ew. 180/4 obr. P-20
    - drenaż odprowadzający wody deszczowe zlokalizowany na działkach nr ew. 179/1, 179/2,   179/3, 179/4 obr. P-20,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni dachowych i powierzchni umocnionych z terenu działek nr ew. 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4 do projektowanego zbiornika.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznac się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 23.10.2012r. o godz. 10 zostana przeprowadzone ogledziny na ww. działkach w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie - 6341 38 2012 - wykonanie urządzeń wodnych w Pabianicach przy ul. Siennej 21A
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:08.10.2012 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:08.10.2012 15:02