Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 20125r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PP. Ryszarda Ochoty i Magdaleny Ochoty na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego na działce nr ew. 285 w miejscowości Terenin 18A, gm. Pabianice.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 29.10.2012r. zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 285 w Tereninie gm. Pabianice w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 41 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 285 w Tereninie 18A gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:16.10.2012 15:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:16.10.2012 15:54