Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 - tekst jednolity) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ujęciem zlokalizowanym na ww. terenie oraz na odprowadzenie zmnieszanych ścieków ze stacji uzdatniania wody i wód opadowych z terenu zakładu do ziemi wylotem kanalizacji kd śr. 300 mm (położony na działce nr ew. 30/1, obr. 6 Dobroń Poduchowny, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Kolumna) do rowu melioracyjnego R-H (stanowiącego działkę nr 624 należącą do skarbu Państwa).
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, bud. A, pokój nr 5 można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 05.12.2012r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 43 - pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniaia wody i opadowych z terenu Zakładu Jantoń S.A. Sp. K. w Dobroniu
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:23.11.2012 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:23.11.2012 13:59