Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w Dłutowie Poduchownym obejmującym:
    - rów odpływowy na działce nr ew. 228/2,
    - przebudowę rowu przydrożnego w ulicy Wysokiej na działce nr ew. 206,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków deszczowych z części ulicy Armii Krajowej w Dłutowie Poduchownym do projektowanego rowu odpływowego.
Osoby zainteresowane w sprawie moga zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 14.12.2012r. zostaną przeprowadzone oględziny na ww. działkach w celu odniesienia sie do wniosku.
Spotkanie odbedzie sie o godz. 11.00 na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Wysokiej w Dłutowie Poduchownym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 44 2012 - wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w Dłutowie Poduchownym
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.12.2012 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.12.2012 11:39