Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczeciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla P. Marleny Smyki na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowy rowu na działce nr ew. 87/3 przy ul. Południowej w Konstantynowie Łódzkim .
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznac się z przedłozona dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 17.12.2012r. zostaną przeprowadzone ogledziny na ww. działce w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 13.00 przy ul. Południowej 3 w Konstantynowie Łódzkim.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 45 - przebudowa rowu na działce nr ew. 87/3 w Konstantynowie Łódzkim ul. Południowa
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.12.2012 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.12.2012 13:11