Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Łódź na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Olechówki w km 3+030 w Łodzi z nastepujących pasów drogowych:
- drogi gminnej nr 161432 E - ul. Kluczowa,
- drogi gminnej nr 161911 E - ul. Okręgowa,
- drogi gminnej nr 161296 E - ul. Budziszyńska,
- drogi gminnej nr 161326 E - ul. Mocna
- drogi powiatowej nr 1144E klasy Z - ul. Frycza Modrzewskiego
- drogi powiatowej nr 1143 E - ul. Pryncypalna
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawu z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 28.12.2012r. zostaną przeprowadzone ogledziny na wylocie do rzeki Olechówki w km 3+030 w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 przy ul. 3 Maja 64/66 w Łodzi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 48 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Olechówki w km 3+030 w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:13.12.2012 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:13.12.2012 15:45