l

Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie


tel. +48 (42) 2111-210 faks +48 (42) 2111-210 wew.60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734


Konstantynów Ł. 17.01.2013

Dotyczy zapytania Wykonawcy dotyczącego przetargu nieograniczonego w dniu 24.01.2013 na dostawę 50 ton koksu opałowego dla DPS “POD Dębami” w Konstantynowie Ł. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 8569-2013


Zgodnie z art. 38. ust. 2 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający przekazuje Wykonawcom zainteresowanym w w.w przetargu wyjaśnienie w sprawie wątpliwości wyrażonej przez jednego z Wykonawców w faksie z dnia 16 stycznia br.


Pytanie Wykonawcy brzmiało: "W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 232 poz. 1388 z dnia 28 października 2011 r.) informujemy, że od 2 stycznia 2012 r. wprowadzony zostaje podatek akcyzowy dla wyrobów węglowych i koksu. Kwota akcyzy wynosi; - 35,20 zł. za tonę koksu. Jest to wartość stała na całym etapie obrotu gospodarczego I będzie naliczana przy dostawie (sprzedaży) do podmiotu, któremu nie przysługuje zwolnienie podatkowe.

Uwaga; podatek akcyzowy wchodzi do ceny netto I potem dopiero jest naliczany podatek VAT.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Państwo zgodnie z art. 31a w.w ustawy podlegacie zwolnieniu od akcyzy?"


W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia że, dostawy wyrobów węglowych do Zamawiającego jako jednostki pomocy społecznej podlegają zwolnieniu od akcyzy na podstawie Ustawy o pdatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 (tekst jednolity Dz.U. Z 2011 r., nr 108 poz. 626 z późn. zmianami) art. 31a ust. 2 pkt. 3.

Informacja na ten temat jest zawarta w SIWZ do w.w przetargu (rozdział XVII pkt.1.)


z upoważnienia Dyrektora DPS

Z-ca Dyrektora

Krzysztof Swat

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienie dotyczące zapytania wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego w dniu 24.01.2013 na dostawę koksu opałowego do DPS POD DĘBAM - ogł.BZP 8569-2013
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:17.01.2013 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:17.01.2013 12:27