ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy
w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia właścicieli działek sąsiednich, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej składającego się z budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo –laboratoryjno -socjalną wraz z zewnętrzną instalacją wody ze zbiornikiem wody p.poż., zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i technologicznej ze zbiornikiem retencyjnym, instalacją energetyczną i oświetlenia terenu, kanalizacją teletechniczną, instalacją wentylacji mechanicznej, wewnętrzną instalacją gazową, wiatą na odpady, układem dróg wewnętrznych i miejscami postojowymi, zjazdem, fundamentami pod urządzenia techniczne, murkami oporowymi, ogrodzeniem i małą architekturą na terenie działek nr ewid. 56/2, 59/2 i 59/1obręb. K-18 przy ulicy Langiewicza w Konstantynowie Łódzkim na rzecz: Mabion S.A., z siedzibą 99-300 Kutno ul. Józefów 9,

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 pok. Nr 14, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-16; wtorek 9-17; piątek 8-15.

Konstantynów Łódzki dnia 16.01.2013r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:30.01.2013 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:30.01.2013 10:41