ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia właścicieli działek sąsiednich, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 27/2013 z dnia 05 lutego 2013r. wydanej dla MABION S.A. z siedzibą: 99-300 Kutno, ul. Józefów nr 9, dotyczącej pozwolenia na budowę Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej (kat. XVIII), składającego się z budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo – laboratoryjno – socjalną wraz z infrastrukturą techniczną: zewnętrzną instalacją wody ze zbiornikiem wody ppoż, (kat. XXIV), zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi (kat. XXIV), zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacją kanalizacji technologicznej ze zbiornikiem retencyjnym (kat. XXIV), instalacją energetyczną wraz z oświetleniem terenu, instalacją kanalizacji teletechnicznej, instalacją wentylacji mechanicznej, wewnętrzną instalacją gazową w budynku, wiatą na odpady (kat. XVIII), układem dróg wewnętrznych wraz miejscami postojowymi, zjazdem publicznym (kat. IV), fundamentami pod urządzenia techniczne i murkami oporowymi (kat. VIII), na terenie działek o nr ewid. 56/2, 59/2 i 59/1, przy ulicy Langiewicza, w Konstantynowie Łódzkim, obręb K – 18.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 pok. Nr 14, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-16; wtorek 9-17; piątek 8-15.

Konstantynów Łódzki, dnia 05 lutego 2013 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej pozwolenia na budowę Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:15.02.2013 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:15.02.2013 12:45