Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, DPS „Pod Dębami” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3,  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonym w dniu 26-04-2013 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 58839-2013

została wybrana najkorzystniejsza oferta

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyło 2 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                „Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp. J. 95-083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21

-        cena wybranej oferty brutto : 40945,73

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 99 pkt. (w  tym 80 punktów w kryterium-cena i 19 punktów w kryterium- walory smakowe)

W przedmiotowym postępowaniu była również oferta:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Grzegorz Nowakowski, 26-332 Sławno, Dąbrowa 6-cena oferty brutto: 44932,35 zł; oferta otrzymała łącznie 93 punkty ( w tym 73 punkty w kryterium-cena i 20 punktów w kryterium-walory smakowe)

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP  informuje się Wykonawcę, iż na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a, umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż przed upływem terminów określonych w art. 94 ust.1 pkt. 1 i 2 (tj. nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dniach jeśli zostało przesłane w inny sposób).

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Ł, 06-05-2013

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH dla Domu Pomocy Społecznej POD DĘBAMI w Konstantynowie Łódzki
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:06.05.2013 19:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:06.05.2013 19:00