Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

470/13

29-04-2013 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
1 500 000,00 zł

469/13

29-04-2013 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli
w związku z złożeniem wniosku o umorzenie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

468/13

29-04-2013 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli
w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu
„Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem
do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” w ramach działania 9.4. PO KL

467/13

25-04-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

466/13

22-04-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

465/13

22-04-2013 upoważnienia do ustanowienia stosownych zabezpieczeń
dla zadania „Likwidacja barier architektonicznych w drogach komunikacyjnych wraz z wykonaniem ogrodzenia i punktu rekreacji od ul. Traugutta 31”

464/13

22-04-2013 upoważnienia do ustanowienia stosownych zabezpieczeń
dla zadania

463/13

22-04-2013 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego

462/13

22-04-2013 sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze bezprzetargowej

461/13

22-04-2013 upoważnienia osób do podpisania oświadczeń, wniosków, wystąpień, umów

460/13

15-04-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

459/13

08-04-2013 zmieniajaca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

458/13

08-04-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

457/13

08-04-2013 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

456/13

02-04-2013 upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Debiut w biznesie w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

455/13

02-04-2013 upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Rekiny biznesu w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

454/13

02-04-2013 ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera projektu pn.: "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego"

453/13

02-04-2013 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

452/13

02-04-2013 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

451/13

02-04-2013 upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.: „PWP Kształcenie modułowe – szansą edukacyjnego rozwoju”

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:07.05.2013 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:14.05.2013 13:22