Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), zawiadamia się,

że w dniu 19 kwietnia 2013 r. na wniosek pełnomocnika inwestora, Pana Roberta Fedejko, działającego w imieniu CLARIANT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kolorowa nr 14, 95-100 Zgierz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową, laboratorium, pomieszczeniami technicznymi, budynku portierni, budynku pompowni ppoż i śmietnika, układu komunikacji wewnętrznej z parkingami, dwóch zjazdów z drogi publicznej, ogrodzenia, zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrznego zbiornika przeciwpożarowego, zewnętrznych instalacji technologicznych, zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych i oświetlenia terenu, zewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych oraz obiektów małej architektury: ogrodzenia, zadaszenia oraz wiaty rowerowej, przy ulicy Langiewicza nr 50, na terenie działek nr ewid. 82/5, 83/5, 84/5, 85/5, 109/4, 85/3 i 109/1, w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-18.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 24 maja 2013r. do dnia 31 maja 2013r., zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00).

Po upływie powyższego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji organu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjno - magazynowego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:27.05.2013 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.07.2013 13:18