Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29-05-2013 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 82577-2013

Nr Sprawy ZP/3/2013

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 11 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                Eurokomers Sp. z o.o., 44-351 Turza Śląska, Bogumińska 77c

- wartość wybranej oferty brutto : 39913,50

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        Firma Handlowo-Usługowa JARDAN Jaromir Danielczok, 41-700 Ruda Śląska, Zabrzańska 24 - oferta uzyskała 89,52 pkt;

-        Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 – oferta uzyskała 91,41 pkt

-        PZPHE ELTOM Sp.z o.o., 42-360 Poraj, 3 Maja 16 – oferta uzyskała 85,39 pkt

-        Firma Handlowo-Usługowa ASTRO Jerzy Sap, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Armii Krajowej 61– oferta uzyskała 78,19 pkt

-        Mercury HM Sp. z o.o., Sp. K., 43-300 Bielsko-Biała, Gałczyńskiego 6 – oferta uzyskała 90,77 pkt

-        P.W. ATEX Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice, Gliwicka 3 – oferta uzyskała 95,44 pkt

-        RID Radosław Kapiczyński, Daniel kapiczyński Sp. j., 98-170 Widawa, Kiełczygłowska 26B- oferta uzyskała 94-32 pkt;

-        Biuro Handlowe INTERCO Sp. z o.o., 40-272 Katowice, Graniczna 29 – oferta uzyskala 95,72 pkt;

-        Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, wrocławska 7- oferta uzyskała 56,68 pkt.

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo wielobranżowe Żak Marek, 42-350 Koziegłowy, Winowno, ul. Opolska 132 gdyż oferta wpłynęła już po godzinie 10.00 tj. po otwarciu ofert.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

. Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Łódzki 04-06-2013

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.nr ogł w BZP 82577-2013
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:04.06.2013 15:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:04.06.2013 15:39