Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia o wydaniu przez Starostę Pabianickiego decyzji pozwolenia na budowę nr 145/2013, z dnia 31 maja 2013r., dla CLARIANT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kolorowa nr 14, 95-100 Zgierz, obejmującej budowę budynku produkcyjno - magazynowego (kat. XVIII) - z częścią socjalno - biurową, laboratorium, pomieszczeniami technicznymi; budowę budynku portierni (kat. VIII), układu komunikacji wewnętrznej z parkingami (kat. XXII ), dwóch zjazdów z dróg publicznych (kat. IV), instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji technologicznej, instalacji telekomunikacyjnej, instalacji energetycznej wraz z oświetleniem terenu, wiaty na rowery (kat. VIII) i zadaszenia chodnika, budynku pompowni przeciwpożarowej i śmietnika (kat. VIII), murku oporowego (kat. VIII), fundamentów pod urządzenia techniczno-technologiczne (kat. VIII): zbiornik przeciwpożarowy (kat. XXIV), silosy - 4 szt. oraz zespół urządzeń chłodu technologicznego, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 82/5, 83/5, 84/5, 85/5, 109/4, 85/3 i 109/1, przy ulicy Langiewicza nr 50, w Konstantynowie Łódzkim, obręb K -18.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie czternastu dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 31 maja 2013r. do dnia 14 czerwca 2013r., zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00). Po upływie powyższego terminu decyzja staje się ostateczna.

 

Konstantynów Łódzki, dnia 31 maja 2013 roku

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjno - magazynowego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:10.06.2013 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.07.2013 13:17