Konstantynów Łódzki, dnia 21 czerwca 2013 roku

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013, poz.267)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20 maja 2013 r. na wniosek pełnomocnika inwestora:

Pana Piotra Adacha,
działającego w imieniu:
„CELTHER POLSKA” Sp. z o.o.
z siedzibą: 05-170 Zakroczyn, ul. Ostrzykowizna nr 14A

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku biurowo - produkcyjno - magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną: instalacją kanalizacyjną, zbiornikiem retencyjnym, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, instalacją wodociągową, instalacją elektryczną, oświetleniową, drogą wewnętrzną wraz z parkingami, przy ulicy Inwestycyjnej, na terenie działek nr ewid. 92/19, 92/21 i 92/24, w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-19.

POUCZENIE
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 kpa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00). Po upływie powyższego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji organu.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik – P. Piotr Adach, zam. w 93-334 Łódź, ul. Mulinowicza nr 5 m. 17
2. „CELTHER POLSKA” Sp. z o.o., z siedzibą: 05-170 Zakroczyn, ul. Ostrzykowizna nr 14A

Do wiadomości:
1. Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
2. Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Zgierska 2
3. a/a BP

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku biurowo - produkcyjno - magazynowego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:05.07.2013 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.07.2013 13:17