Konstantynów Łódzki, dnia 28 czerwca 2013 roku

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz.267)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31 maja 2013 r. na wniosek inwestora:

COMMERCECON Sp. z o. o., Sp. k.
z siedzibą: 90-729 Łódź, ul. Gdańska nr 47/49

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku magazynowego z częścią socjalno - biurową wraz z zewnętrzną infrastruktury techniczną: instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, instalacją wodociągowej wraz z przyłączem, liniami kablowymi elektroenergetycznymi, kanalizacją teletechnicznej oraz zjazdem publicznym z drogi gminnej, przy ulicy Inwestycyjnej nr 5, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 92/13, 92/14, 92/15, 92/16 i 92/17, w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-19.

POUCZENIE
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 kpa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00).
Po upływie powyższego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji organu.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik – P. Marcin Ziółkowski, 90-303 Łódź, ul. Brzeźna nr 14 m 7
2. COMMERCECON Sp. z o. o., Sp. k., z siedzibą: 90-729 Łódź, ul. Gdańska nr 47/49

Do wiadomości:
1. Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
2. Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
3. strona postępowania: „CELTHER POLSKA” Sp. z o.o., 05-170 Zakroczyn, ul. Ostrzykowizna nr 14A
4. a/a BP

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku magazynowego z częścią socjalno - biurową
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.07.2013 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.07.2013 13:17